Αεροδιαστημική Βιομηχανία

Εστίαση στην Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Οι κορυφαίες αεροδιαστημικές εταιρείες απαιτούν όλο και περισσότερο από τους προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά AS9100 ή / και AS9120. Η τάση τους αυτή να επικεντρώνονται σε «λίγους μόνο στρατηγικούς προμηθευτές», δίνει μεγάλη έμφαση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας – μια εξέλιξη που οδήγησε στη σημαντική αύξηση της ζήτησης. Με όλο και περισσότερες πιστοποιήσεις, σε περισσότερες από 400 πιστοποιημένες εγκαταστάσεις, σε όλο τον κόσμο, η DQS κατατάσσεται μεταξύ των πιο σημαντικών φορέων πιστοποίησης της αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Τα γραφεία της DQS Inc στις ΗΠΑ και η DQS GmbH στη Γερμανία κατέχουν ισχυρή θέση στην αγορά.

AS9100 / AS9120

Προμηθευτές της αεροδιαστημικής βιομηχανίας που ανταγωνίζονται σε ένα περιβάλλον με προϊόντα υψηλού κινδύνου, είτε αγαθά ή υπηρεσίες, επωφελούνται από τα πρότυπα AS9100 και 9120. Για τον κατασκευαστή (AS9100) ή τον διανομέα (AS9120), τα πρότυπα αυτά ενισχύουν στρατηγικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Τι μπορεί να επιτευχθεί;

  • Συνεχής βελτίωση.
  • Αυξημένη πρόληψη των κινδύνων.
  • Ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ικανότητας των διεργασιών στην αλυσίδα αξιών μιας επιχείρησης.
  • Υψηλός βαθμός ικανοποίησης των πελατών.
  • Ικανοποίηση των υπαλλήλων.

Η σειρά προτύπων AS91xx προσφέρει ένα πλαίσιο για ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001: 2008.

Κατά τη διάρκεια ουδέτερων και ανεξάρτητων αξιολογήσεων, προερχόμενοι από τη βιομηχανία επιθεωρητές της DQS εστιάζουν στον εντοπισμό δυνατοτήτων βελτίωσης . Αυτή η προσέγγιση παρέχει σημαντική δυναμική ως προς τη βελτίωση της παραγωγικότητας, πέρα από την απλή επιβεβαίωση της συμμόρφωσης.

Τα οφέλη της πιστοποίησης περιλαμβάνουν:

  • Ορατό σημάδι της εκπλήρωσης των απαιτήσεων (OEM).
  • Καταχώρηση της επιχείρησης, ως πιστοποιημένος προμηθευτής, στη βάση δεδομένων του OASIS.
  • Εξοικονόμηση του κόστους ενσωμάτωσης των απαιτήσεων των περιοχών που διέπονται από κανονιστικά και νομικά θέματα.
  • Διαφανή και λογική διάρθρωση, αποδέσμευση και μετατροπή των απαιτήσεων, των προδιαγραφών και των προϊόντων.

Πρόσφατες εξελίξεις

AS91XX:2016 – Οι αεροδιαστημικές βιομηχανίες προετοιμάζουν την έκδοση του 2016  των προτύπων (AS9100, AS9110, AS9120 και AS9101). Οι αναθεωρημένες εκδόσεις των AS91XX 2016 βασίζονται στο ISO 9001:2015.

Η μορφή θα αλλάξει σε 10 ενότητες, αντί των 8 σημερινών. Οι βιομηχανίες επανεξετάζουν προσεκτικά τις απαιτήσεις που αφαιρούνται από το πρότυπο ISO, καθώς μπορεί να επανεισαχθούν στην αναθεώρηση των προτύπων AS του 2016. Εξετάζουν επίσης όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις της αεροδιαστημικής, καθώς και όλα τα προς εξέταση εισερχόμενα για την αναθεώρηση.