Διαχείριση Ποιότητας στην Αυτοκινητοβιομηχανία

TS 16949

Από το ξεκίνημά του, το πρότυπο ISO / TS 16949  για την αυτοκινητοβιομηχανία, έχει βοηθήσει τον κλάδο στα πλαίσια των αρνητικών επιπτώσεων των απροσδόκητων γεγονότων. Περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις, σε περισσότερες από 80 χώρες έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του TS16949 και έχουν αναζητήσει τη σχετική πιστοποίηση προκειμένου να παρέχουν απόδειξη  στους πελάτες τους και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η DQS κατατάσσεται ανάμεσα στους κορυφαίους οργανισμούς πιστοποίησης στην αυτοκινητοβιομηχανία, και κατέχει τις κορυφαίες θέσεις στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Γερμανία, στη Βραζιλία, στο Μεξικό και μεταξύ άλλων, σε πολλές χώρες της Ασίας.

Το ISO TS 16949

Η αυτοκινητοβιομηχανία στο σύνολό της, αντιπροσωπεύει τη δύναμη της καινοτομίας, την άριστη ποιότητα των διαδικασιών και τη συνεχή βελτίωση. Το ISO / TS 16949 είναι η Τεχνική Προδιαγραφή για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, που αναπτύχθηκε από την Ειδική Ομάδα Εργασίας της Διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας (International Automotive Task Force -IATF), με στόχο τη βελτίωση της ικανότητας της ποιότητας και όλης της διαδικασίας πιστοποίησης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Μπορεί να εφαρμοστεί για το σχεδιασμό/ ανάπτυξη, παραγωγή και, κατά περίπτωση, για την εγκατάσταση και τη συντήρηση των προϊόντων που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό που είναι σημαντικό, δεν είναι η εύρεση, αλλά η αποφυγή των λαθών.

Οι περισσότεροι κατασκευαστές εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturers – OEMs) (ΚΑΕ) απαιτούν απόδειξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Είτε πρόκειται για μικρές, μεσαίες (SMEs) ή μεγάλες επιχειρήσεις, ένα πιστοποιητικό κατά το πρότυπο ISO / TS 16949 είναι αναγκαίο για την είσοδό τους στην αγορά. Αφορά σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής, της συναρμολόγησης ή της συντήρησης στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ή που αποτελεί δυνητικό προμηθευτή.

Οφέλη από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO / TS 16949: 2009

  • Βελτιωμένη ποιότητα.
  • Βελτιωμένος χρόνος παράδοσης.
  • Έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας του προμηθευτή.
  • Μειωμένη διακύμανση.
  • Αυξημένη αποτελεσματικότητα.
  • Μείωση των αποβλήτων.

Το ISO / TS 16949 βασίζεται στο διεργασιοκεντρικό ISO 9001, το οποίο διευκολύνει στην ενσωμάτωση και άλλων σημαντικών συστημάτων διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των ISO 14001 – Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και BS OHSAS 18001  – Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. Η πιστοποίηση κατά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καταδεικνύει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μιας επιχείρησης σε τομείς της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Η DQS παρέχει ανεξάρτητες, τρίτου – μέρους αξιολογήσεις των στρατηγικών, των διεργασιών και των αποτελεσμάτων. Αυτό παρέχει στη Διοίκηση τη βεβαιότητα ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου.

 text 16949