Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

ISO 29990

Το νέο πρότυπο ISO 29990, το οποίο έρχεται να καθιερώσει ένα διεθνώς αποδεκτό πλαίσιο για τους φορείς παροχής άτυπης και μη τυπικής κατάρτισης, όπως IEK, KEK, Φροντιστήρια (ξένες γλώσσες, υπολογιστές), Κολλέγια, Ωδεία, Σχολές Χορού, Σχολές Πολεμικών Τεχνών, Εκπαιδευτικά Κέντρα, κλπ. Πρόκειται για το πρώτο πρότυπο εκπαίδευσης που αποκτά διεθνή χαρακτήρα.

 Διαφάνεια & εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες εκπαίδευσης

Η πιστοποίηση ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού/Φορέα κατά ISO 29990 είναι ο καλύτερος τρόπος για να τεκμηριωθεί η δέσμευση του Οργανισμού για ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει, ξεκινώντας από τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και το σχεδιασμό των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έως το τελικό στάδιο, δηλαδή την αξιολόγησή τους.

 To ISO 29990 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών Φορέων και δίνει έμφαση στο κατεξοχήν κομμάτι της εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι απαιτήσεις του προτύπου που αφορούν την κερδοφορία του Οργανισμού, μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη Διοίκηση για την άσκηση της οικονομικής διαχείρισης, της διαχείρισης ρίσκου & κινδύνων και τη διαχείριση των πόρων. Η εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης και η πιστοποίηση του μπορεί να συνδυαστεί με το ISO 9001.

Η DQS είναι διαπιστευμένη από τη DAKKS για την πιστοποίηση του εν λόγω προτύπου.

Η πιστοποίησή κατά ISO 29990 θα δώσει στον Οργανισμό σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που ζητάτε και ταυτόχρονα θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευομένων στις υπηρεσίες που προσφέρετε.