Η DQS εγκεκριμένος φορέας ελέγχου ΤΑΡΑ

Η DQS εγκεκριμένος φορέας ελέγχου ΤΑΡΑ

 

 

tapa_logo

Η Transported Asset Protection Association (TAPA) ανέθεσε στην DQS τον έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας FSR (Facility Security Requirements – Ασφαλείς επιλογές αποθήκης και κέντρα διανομής) και TSR (Trucking Security Requirements – Προστασία μεγάλης αξίας αγαθών κατά την μεταφορά) στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Τόσο το FSR όσο και το TSR καθορίζουν τις ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές ασφαλείας για την διακίνηση προιόντων μεγάλης αξίας. Τα Πρότυπα Ασφαλείας TAPA είναι ένα πολύτιμο εργαλείο Ποιότητας για την συγκριτική αξιολόγηση και επιλογή εταίρων logistics.

https://www.tapa-global.org/home.html