Θέσεις Εργασίας

Η DQS Hellas αναζητεί συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες – επιθεωρητές σε διάφορα πρότυπα:

Βασικές προϋποθέσεις:

  • Σπουδές: ακαδημαϊκή ή τεχνική εκπαίδευση.
  • Επαγγελματική εμπειρία: Τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματικής πείρας, δύο από τα οποία να σχετίζονται με το αντίστοιχο πρότυπο (πχ. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 κα).
  • Σεμινάριο επικεφαλής επιθεωρητή (τουλάχιστον 32 ώρες με εξέταση ή 40 ώρες για το πρώτο πρότυπο, & 24 ώρες για περαιτέρω πρότυπα).

Εμπειρία σε επιθεωρήσεις τρίτου μέρους επιθυμητή.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο info@dqshellas.gr