ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά τους όρους συμμετοχής και ζητήστε διευκρινίσεις από το εξεταστικό κέντρο σε περίπτωση που δεν κατανοείτε κάτι.

Γνωρίζω ότι:

1) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται μόνο στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το εξεταστικό κέντρο και τη DQS Hellas.

2) Σε καμιά περίπτωση και με καμιά αιτιολογία δεν επιστρέφεται το εξέταστρο.

3) Σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθίσταται υποψήφιος με κάποιον άλλον που δεν έχει υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

4) H DQS Hellas, σε συνεννόηση με τα εξεταστικά κέντρα, μπορεί να προβεί σε ειδικές ρυθμίσεις για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες (π.χ. περισσότερος χρόνος στη γραπτή εξέταση, διαλείμματα, παρουσία συνοδού, κτλ.).

5) Το όνομα του υποψηφίου πρέπει να αναγράφεται με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και όπως επιθυμεί ο ίδιος να εμφανίζεται στο πιστοποιητικό του.

6) Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το εξεταστικό τους κέντρο ή από τη DQS Ελλάς.

7) Σε περίπτωση που υποψήφιος αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας, υποχρεούται να ενημερώσει το εξεταστικό κέντρο.

8) Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού, ο κάτοχός του κάνει αίτηση προς την DQS Hellas ζητώντας την επανέκδοσή του και καταβάλει το σχετικό ποσό. Στην αίτησή του πρέπει να αναφέρεται η αιτία για την οποία ζητά επανέκδοση του πιστοποιητικού.

9) Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό του εξεταστικού κέντρου και τον δικό του κωδικό, τις ημερομηνίες, τις ώρες των εξετάσεων και τις αίθουσες στις οποίες εξετάζεται. Οι πληροφορίες αυτές δίδονται από το εξεταστικό κέντρο ή τη DQS Ελλάς.

10) Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι παραλείψουν να δώσουν αυτές τις πληροφορίες, ο υποψήφιος οφείλει να τις ζητήσει.

11) Ο υποψήφιος οφείλει να είναι στην αίθουσα των εξετάσεων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης και πρέπει να έχει μαζί του κάποιο έγγραφο για την ταυτοπροσωπία του (ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κτλ.), του οποίου τα στοιχεία έχει συμπληρώσει στην παρούσα αίτηση και το οποίο επιδεικνύει όποτε του ζητηθεί.

12) Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών, υπολογιστών κάθε μεγέθους ή λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

13) Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού, οι μουτζούρες και οποιοδήποτε άλλο σημάδι στο γραπτό. Εάν κάποιος υποψήφιος θέλει να διορθώσει κάποια απάντηση, θα πρέπει να ζητήσει νέο απαντητικό φύλλο.

14) Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι συμμετέχοντες απαγορεύεται να μιλούν και να ενοχλούν τους συνυποψηφίους τους.

15) Ο υποψήφιος πρέπει να γράφει καθαρά τον κωδικό του αριθμό στα απαντητικά φύλλα.

16) Εάν το απαντητικό φύλλο που παίρνει ο υποψήφιος έχει διαφορές ή παραλείψεις, δεν είναι τυπωμένο καλά ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, τότε οφείλει να ζητήσει από τον εξεταστή αντικατάστασή του με άλλο αντίτυπο.

17) Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων δε γίνεται διάλειμμα και ο υποψήφιος δεν μπορεί να αποχωρήσει από την αίθουσα πριν από το τέλος των γραπτών εξετάσεων. Μπορεί να βγει από την αίθουσα για σοβαρό λόγο και μόνο συνοδευόμενος από αρμόδιο προσωπικό του εξεταστικού κέντρου.

18) Αν κάποιος από τους υποψηφίους παραβιάσει τους παραπάνω κανόνες είναι πιθανό, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματός του, να ακυρωθεί η εξέτασή του και να θεωρηθεί αποτυχών.