Σιδηρόδρομοι και Μεταφορές – IRIS

Η ποιότητα μπήκε σε τροχιά

Η επιταχυμένη απελευθέρωση των εθνικών σιδηροδρομικών δικτύων οδηγεί στην αυξημένη πίεση του ανταγωνισμού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις και για τους φορείς εκμετάλλευσης των σιδηροδρομικών δικτύων. Οι κατασκευαστές και οι  προμηθευτές σιδηροδρομικών οχημάτων πρέπει να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις, που ολοένα και περισσότερο ο παγκόσμιος σχεδιασμός και το περιβάλλον παραγωγής επιβάλουν ως προς την ποιότητα των σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς.

Το πρότυπο για τη διεθνή βιομηχανία σιδηροδρόμων.

Οι επιχειρηματικές λύσεις του κλάδου βασισμένες στο ISO 9001

Το IRIS βασίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών απαιτήσεων της βιομηχανίας των σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς. Εταιρείες που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ή / και στη συντήρηση, καθώς και στον αντίστοιχο κατασκευαστικό τομέα, μπορούν να πιστοποιηθούν κατά το πρότυπο IRIS. Η πιστοποίηση αυτή τους παρέχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του UNIFE, στην οποία έχουν πρόσβαση οι φορείς προμηθειών όλων των μεγάλων κατασκευαστών σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς. www.iris-rail.org.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί κατά IRIS, σε όλο τον κόσμο, είναι πελάτες της DQS Inc. Με την ίδια λογική, περισσότερο από το ένα πέμπτο του συνόλου των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών του UNIFE εργάζονται για DQS Inc. – καθιστώντας μας ως έναν από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης στον κλάδο των σιδηροδρομικών μέσων μεταφοράς . Το υψηλό επίπεδο των δυνατοτήτων μας ως προς την αξιολόγηση των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους πελάτες, εφόσον η αίτηση για την πιστοποίηση κατά IRIS αποτελεί συχνά μέρος ενός πακέτου αξιολόγησης που μπορεί να συμπεριλάβει το πρότυπο ISO 14001 ή / και TS 16949.

Οφέλη

  • Οι συγκεκριμένες ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στους σιδηροδρόμους οδηγούν στην βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας.
  • Δημιουργούνται συνέργειες μέσω των ενσωματωμένων αξιολογήσεων κατά ISO 9001 και IRIS.
  • Το αντίστοιχο πιστοποιητικό είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.
  • Εγγυημένη ανταγωνιστικότητα στην βιομηχανία των σιδηροδρομικών μεταφορικών μέσων.
  • Καταχώρηση ως πιστοποιημένος οργανισμός IRIS στην βάση δεδομένων του UNIFE, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι πράκτορες που προμηθεύουν τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σιδηροδρομικών οχημάτων.
  • Καταχώρηση στην βάση δεδομένων των πελατών της DQS Inc., στο internet.

 

text 16949