ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Πιστοποίησης Προσώπων & Επαγγελματικών Δεξιοτήτων της «DQS Hellas» είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO/ IEC 17024. Τα διαφορετικά επίπεδα που διαμορφώνουν το παρόν Σχήμα Πιστοποίησης είναι τα παρακάτω:

  1. Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ- QB)
  2. Εσωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας (ΕΕΠ- IQA)
  3. Διευθυντής Ποιότητας (ΔΠ- QM)
  4. Εξωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας (EΠ- QA)

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε εργαζομένους διαφορετικών ειδικοτήτων με κοινό παρανομαστή τον τομέα της Ποιότητας. Η επαφή τους με τον τομέα της «Ποιότητας» μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί μέσω των σπουδών τους ή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Εξαιτίας των πολλαπλών διαβαθμίσεων, βάσει εμπειρίας & σπουδών, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής για εξέταση σε κάθε επίπεδο.

Πλεονεκτήματα

  • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του «Στελέχους Ποιότητας» στην εκάστοτε Διοίκηση της εταιρείας
  • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε τοπικό & διεθνές επίπεδο
  • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων και σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
  • Αυτοπεποίθηση του κάθε «Στελέχους Ποιότητας» για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά τα θέματα «Ποιότητας» στον εκάστοτε τομέα του.
1

                                         Ετήσιο πλάνο δηλώσεων συμμετοχών και διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης

Κάντε αίτηση τώρα!