Τηλεπικοινωνίες – TL 9000

Το TL 9000 σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών  στην επίτευξη της επιχειρηματικής τους αριστείας, μέσω της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεών τους, υιοθετώντας τις «βέλτιστες πρακτικές» και τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεών τους,  σε σχέση με τον «καλύτερο στον κλάδο», σε παγκόσμιο επίπεδο. Το TL 9000 βοηθά στην επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας εγκαθιστώντας και εφαρμόζοντας ένα κλαδικά εξειδικευμένο Σύστημα  Διαχείρισης Ποιότητας, με απαιτήσεις, όπως:

 • Εστίαση στον πελάτη.
 • Μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός ποιότητας.
 • Καθορισμός του κύκλου ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών.
 • Συστήματα επαναφοράς μετά από κάποια καταστροφή.
 • Σχεδιασμός υπηρεσιών παράδοσης, προγραμματισμός έργου.
 • Παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών.

Η συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων με τον «καλύτερο στον κλάδο», σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτυγχάνεται με τη μέτρηση, την αναφορά και τη συνεχή βελτίωση των Μετρήσεων των Αποδόσεων με κέντρο τον πελάτη, όπως: Υπηρεσίες για Έγκαιρες Παραδόσεις, Υπηρεσίες Σχετικές με την Ποιότητα, Καταγραφή των Αναφορών των Προβλημάτων, Χρόνος ανταπόκρισης για αποκατάσταση αναφερόμενων προβλημάτων κ.λπ.

Τα οφέλη από το TL 9000

 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.
  • Ενίσχυση των κινήτρων για τους εργαζομένους.
  • Σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων.
  • Καθιέρωση αποδοτικών και αποτελεσματικών εταιρικών διεργασιών.
  • Ελαχιστοποίηση του εταιρικού κινδύνου.
  • Εισαγωγή της συνεχούς βελτίωσης.
  • Εξοικονόμηση χρόνου και λειτουργικών δαπανών.
  • Αποφυγή λαθών.
  • Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας.