Η εταιρεία

Έως τώρα,

55.000 πιστοποιημένοι τόποι εγκατάστασης έχουν επιλέξει τη DQS

ως το συνεργάτη τους για αναβαθμισμένες υπηρεσίες αξιολόγησης των συστημάτων διαχείρισής τους. Σε ταραχώδεις καιρούς, η επιλογή αυτή απαιτεί μια σταθερή βάση εμπιστοσύνης – και για το λόγο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επενδύετε την εμπιστοσύνη σας σε εμάς.

– Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης –

Dr. Emmanouil Deligiannakis

ΙΣΤΟΡΙΑ

H DQS Hellas ιδρύθηκε το 1999 και εδρεύει στην Αθήνα. Aποτελεί μέλος της Γερμανικής DQS Holding GmbH (απαρτίζεται από τις εταιρείες DQS GmbH, DQS CFS GmbH και DQS Med GmbH), του επίσημου φορέα πιστοποίησης της Γερμανίας, ο οποίος διαθέτει και το μεγαλύτερο ανά τον κόσμο δίκτυο. Δραστηριοποιείται σε 130 χώρες, απασχολεί περί τους 2.400 αξιολογητές και αριθμεί πάνω από 55.000 πιστοποιημένες επιχειρησιακές μονάδες παγκοσμίως. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαχείρισης Ποιότητας (EFQM) και που εκπροσωπεί επίσημα τη Γερμανία στο IQNet – International Certification Network (Διεθνές Δίκτυο Ποιότητας).

Κύρια της δραστηριότητα είναι να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης, επιθεώρησης και αξιολόγησης συστημάτων και διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών-πελατών της τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.

Είναι, επίσης, ενεργό μέλος της HellasCert, της Ελληνικής Ένωσης των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η Διοίκηση της DQS Hellas ΕΠΕ είναι απόλυτα δεσμευμένη ως προς την αμεροληψία στη διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων αξιολόγησης και πιστοποίησης. Πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων διαχειρίζονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των δραστηριοτήτων της.

Η αξία της πιστοποίησης είναι ο βαθμός της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης που δημιουργείται από μια αμερόληπτη και ικανή αξιολόγηση της DQS Hellas. Οι πελάτες των πιστοποιημένων οργανισμών και οι τελικοί χρήστες προσδοκούν ότι μπορούν να βασίζονται στην αξία των χορηγούμενων πιστοποιητικών.

Για την προώθηση αυτής της αξιοπιστίας, η DQS Hellas λαμβάνει υπόψη σε όλες τις δραστηριότητές της τις παρακάτω αρχές:

 • Αμεροληψία
 • Επάρκεια
 • Υπευθυνότητα
 • Ειλικρίνεια
 • Εμπιστευτικότητα
 • Ανταπόκριση στα παράπονα
 • Λογική της διακινδύνευσης
 • Ηθικές πρακτικές επιχειρηματικότητας

Η DQS σε αριθμούς

3

δεκαετίες εμπειρίας

82

γραφεία

66

χώρες

3000

ελεγκτές σε όλο τον κόσμο

50000

πιστοποιήσεις σε περισσότερες από 130 χώρες

80000

ημέρες αξιολόγησης ετησίως

Σύνθεση

Εταίροι της DQS είναι το DIN (Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης), η DGQ (Γερμανική Εταιρεία Ποιότητας), η οποία εκπροσωπεί, επίσης επίσημα τη Γερμανία στην EOQ (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ποιότητας) και η Αμερικάνικη UL (Underwriters Laboratories).

Μέτοχοι της DQS είναι βιομηχανικοί σύνδεσμοι και άλλοι οικονομικοί οργανισμοί:

 • German Machinery and Plant Manufacturers Association (VDMA)
 • German Electrical and Electronic Manufacturer’s Association (ZVEI)
 • German Association for Optical, Medical and Mechatronical Technologies (Spectaris)
 • German Chemical Industry Association (VCI)
 • German Construction Industries Federation (HvBi)
dqs