Διεθνές πρότυπο ISO 45001

Tο Διεθνές πρότυπο ISO 45001, που θα αντικαταστήσει το BS OHSAS 18001, είναι πλέον γεγονός και βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού. Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τo επαγγελματικό σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας και θα δημοσιευθεί προς το τέλος του 2016.

Ο σκοπός του προτύπου παραμένει ο ίδιος: να καθοριστούν οι απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης OH & S, με άμεσο αποτέλεσμα οι οργανισμοί να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους.

untitled

 

Για να δείτε όλο το άρθρο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :