Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ISO 9001:2015

 

Η DQS προγραμματίζει δωρεάν ενημερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεσσάρων (4) ωρών για τους πελάτες της, σχετικά με τις αλλαγές της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις των γραφείων της, Καλαβρύτων 4 , Κηφισιά Αττικής τκ 145 64.

 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του ενημερωτικού προγράμματος είναι:
• Παρασκευή 21 Απριλίου 2017, 12:00-16:00
• Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, 12:00-16:00

 
Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, να δηλώσουν την συμμετοχή τους εγκαίρως και συγκεκριμένα:
• Για το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα το αργότερο μέχρι τις 12/04/2017.
• Για το δεύτερο ενημερωτικό πρόγραμμα το αργότερο μέχρι τις 19/04/2017.

 
Η δήλωση συμμετοχής σας προϋποθέτει την συμπλήρωση του παρακάτω αρχείου και την αποστολή του στο info@dqshellas.gr.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ