Εξέταση Τεχνητών Μόνωσης – Μονωτών – Νοέμβριος 2018

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, η εκτέλεση των εργασιών μόνωσης απαιτείται να γίνεται μόνο από Πιστοποιημένο προσωπικό, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει «ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένα επάγγελμα εάν δεν είναι αναγνωρισμένος με κάποιο πιστοποιητικό από το κράτος»
Η διαδικασία πιστοποίησης των «Τεχνικών Μόνωσης» που υλοποιείται από τον Φορέα Πιστοποίησης DQS Ελλάς ΕΠΕ σε συνεργασία με το ΠΣΕΜ σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024, οδηγεί στη χορήγηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού φυσικού προσώπου «Τεχνικού Μονώσεων».
Διαδικασία αίτησης συμμετοχής στην εξέταση:
Συνοπτικά, ισχύουν τα παρακάτω:
Τα μέρη της εξέτασης είναι δύο, η γραπτή εξέταση και η προφορική. Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιτύχει μόνο στο ένα μέρος μπορεί να κρατήσει την βαθμολογία του και να εξεταστεί μόνο στο μέρος που δεν πέτυχε. Οι ερωτήσεις είναι 40. Η πρακτική εφαρμογή γίνεται σε επιφάνεια 2-3 m2 και η εξέταση συνίσταται σε προετοιμασία επιφάνειας, επισκευή και μόνωση επιφάνειας. Οι μέθοδοι μόνωσης προς εξέταση είναι τέσσερις: τσιμεντοειδή, ασφαλτική μεμβράνη, εξωτερική θερμοπρόσοψη, ο ψεκασμός με πολυουρεθάνη (PU). O επαγγελματίας τεχνικός μόνωσης μπορεί να επιλέξει σε ποια από τις μεθόδους επιθυμεί να εξεταστεί. Η γραπτή εξέταση διαρκεί 60 min και η πρακτική εξέταση στην κάθε μέθοδο διαρκεί 30 min.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την αίτηση υποψηφίου, τον τιμοκατάλογο, τον ειδικό κανονισμό πιστοποίησης μονωτών και το ερωτηματολόγιο στοιχείων επαγγελματία μονωτή. Έγγραφα πιστοποίησης μονωτών
Για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση έως 20 Νοεμβρίου 2018.
Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης & εντός 5 εργάσιμων ημερών, η DQS Hellas Ltd θα σας απαντήσει θετικά ή αρνητικά εάν δηλαδή είστε επιλέξιμος για την εν λόγω εξέταση, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως αυτά καταγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης και θα σας ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία εξέτασης.
Για διευκρινίσεις, υποβολή ερωτημάτων και οποιαδήποτε πληροφορία, είμαστε στην διάθεσή σας. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ: 210-6233493-5 (ext. 24), Φαξ: 210-6233495, Web: www.dqs.gr
Θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε για την πιστοποίηση των τεχνικών δεξιοτήτων σας, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων στον κλάδο της μόνωσης.