Εξέταση Συμβούλων Επιχειρήσεων – Νοέμβριος 2018

O Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ), της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας που έχει ιδρυθεί από μέλη του ΣΕΣΜΑ, και ο Οργανισμός Πιστοποίησης DQS Hellas ανακοινώνουν την έναρξη  της εξεταστικής περιόδου για τον Νοέμβριο 2018.

Κατηγορίες Υπηρεσιών

Με τον όρο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατάλληλη μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αναφορικά με τις εξής κατηγορίες υπηρεσιών:

  • Στρατηγικές Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Συμβουλές
  • Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών
  • Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός και Υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Υπηρεσίες Μarketing και Επιχειρησιακής Επικοινωνίας
  • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Λειτουργικών και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 

Επίπεδα πιστοποίησης

Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων – φυσικό πρόσωπο, αναλόγως της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, πιστοποιείται για τις εξής διαβαθμίσεις (επίπεδα κατηγοριοποίησης):

Επίπεδο 1 (L1): Junior Consultant

Επίπεδο 2 (L2): Consultant

Επίπεδο 3 (L3): Senior Consultant

Επίπεδο 4 (L4): Expert Consultant

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης και εξετάσεις

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προυποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία εξετάσεων, τις αιτήσεις και το κόστος συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ενότητα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ιστότοπου του ΣΕΣΜΑ www.sesma.gr. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη λήψη του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης μπορείτε να αποστείλετε email στο certification@sesma.gr.

 

Για την εξεταστική περίοδο του Νοεμβρίου 2018 αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 20/11/2018. Μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει ακριβής ενημέρωση για την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών και προφορικών εξετάσεων κάθε κατηγορίας και επιπέδου πιστοποίησης.