ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΔΠ-QM)

ΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΔΠ-QM)

24 Ιανουαρίου 2019 (10:00 – 12:00 )

Το συγκεκριμένο Σχήμα Πιστοποίησης απευθύνεται σε εργαζομένους διαφορετικών ειδικοτήτων με κοινό παρανομαστή τον τομέα της Ποιότητας. Η επαφή τους με τον τομέα της «Ποιότητας» μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί μέσω των σπουδών τους ή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Εξαιτίας των πολλαπλών διαβαθμίσεων, βάσει εμπειρίας & σπουδών, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής για εξέταση σε κάθε επίπεδο.

Ο Διευθυντής Ποιότητας (QM) έχει τις ικανότητες του QB / ΥΔΠ. Ο διευθυντής ποιότητας έχει επιπλέον προσόντα που σχετίζονται με τη δυνατότητα ανάπτυξης & προσαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης και τη λήψη αποφάσεων, τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων, κλπ.

Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση έως 21 Ιανουαρίου 2019.

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης & εντός 2 εργάσιμων ημερών, η DQS Hellas Ltd θα σας απαντήσει θετικά ή αρνητικά εάν δηλαδή είστε επιλέξιμος για την εν λόγω εξέταση, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπως αυτά καταγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης και θα σας ενημερώσει για την ακριβή ημερομηνία εξέτασης.

Για  διευκρινίσεις, υποβολή ερωτημάτων και οποιαδήποτε πληροφορία, είμαστε στην διάθεσή σας.              Στοιχεία επικοινωνίας:  Τηλ:  210-6233493-4 (ext. 24), Φαξ:  210-6233495, Web: www.dqs.gr

Θα χαρούμε πολύ να συνεργαστούμε.