Ευκαιρίες Καριέρας

Η DQS

αναζητά τις παρακάτω θέσεις εργασίας

1. Διαπιστευμένος Φορέας αναζητά επιθεωρητή που να καλύπτει τις απαιτήσεις για τα
πρότυπα ISO 9001, 14001 & 4500.
Ελάχιστα κριτήρια επιλογής:
– Ακαδημαϊκές σπουδές
– τουλάχιστον 5 χρόνια εργασίας εκ των οποίων τουλάχιστον 2 χρόνια ως Υπ. Ποιότητας ή
και ως Υπ. Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή και ως Υπ. Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
– (για το ISO 45001) 1 έτος μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα Υ&ΑΕ ή αποδεδειγμένη
εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1000 ωρών ως τεχνικός ασφαλείας σε μεσαίου ή/και
υψηλού επιπέδου επικινδυνότητας οργανισμούς ή επιμόρφωση τουλάχιστον 100 ωρών
που να καλύπτει όλα τα βασικά γνωστικά πεδία των θεμάτων Υ&ΑΕ.
– Σεμινάριο Lead auditor ISO 9001 & ISO 14001&  ISO 45001
– Εμπειρία στα μηχανολογικά ή/και δομικά υλικά ή/και κατασκευές
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@dqs.gr

2. Διαπιστευμένος Φορέας αναζητά επιθεωρητή που να καλύπτει τις απαιτήσεις για το
πρότυπο ISO 13485.
Ελάχιστα κριτήρια επιλογής:
– Πτυχίο σε βιολογία ή μικροβιολογία ή χημεία/βιοχημεία ή φαρμακευτική/ιατρική ή
μηχανική/εμβιομηχανική ή άλλες σχετικές σπουδές
– τουλάχιστον 4 χρόνια πλήρους απασχόλησης στον κλάδο των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων
– Σεμινάριο στο πρότυπο ISO 13485
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@dqs.gr

3. Διαπιστευμένος Φορέας αναζητά επιθεωρητή που να καλύπτει τις απαιτήσεις για το
πρότυπο ISO 27001.
Ελάχιστα κριτήρια επιλογής:
– Ακαδημαϊκές σπουδές
– Τουλάχιστον 4 χρόνια εργασιακή εμπειρία στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών, εκ
των οποίων τουλάχιστον 2 χρόνια σε θέση που σχετίζεται με την ασφάλεια των
πληροφοριών.
– Σεμινάριο Lead Auditor ISO 27001.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@dqs.gr

4. Διαπιστευμένος Φορέας αναζητά επιθεωρητή που να καλύπτει τις απαιτήσεις για το
πρότυπο ISO 22000.
Ελάχιστα κριτήρια επιλογής:
– Πτυχίο Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή Κτηνιάτρου ή Ειδικού
Τροφίμων
– τουλάχιστον 5 χρόνια πλήρους απασχόλησης στον τομέα των τροφίμων εκ των οποίων
τουλάχιστον 2 χρόνια ως Υπ. Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
– Σεμινάριο HACCP
– Σεμινάριο στο πρότυπο ISO 22000
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο info@dqs.gr