Ομιλία του Dr. Μανώλη Δεληγιαννάκη στη Γενική Συνέλευση της Hellascert

 

20160530_134154

Ομιλία του Dr. Μανώλη Δεληγιαννάκη

«Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Είναι σε όλους γνωστό, ότι πεποίθηση μου υπήρξε πάντοτε, ότι η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει μια ριζική στροφή προς την Ποιότητα και ότι αυτή δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με συγκυριακά μέτρα όπως επιβολή όλο και περισσότερων φόρων και αύξησης ασφαλιστικών εισφορών. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θέλω να αγνοήσω τις δυσκολίες που επιβάλλει η συγκυρία, δηλαδή να φέρει η εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας όσο γίνεται πιο κοντά τις τρέχουσες απαιτήσεις του λαού με τη δυνατότητα ικανοποίησης τους. Αλλά εάν παράλληλα δεν πάμε ένα βήμα παρακάτω και δεν παράγουμε ουσιαστική πολιτική που για μένα σημαίνει όπως είπα  ριζική στροφή προς την Ποιότητα ως προϋπόθεση  για την βελτίωση της παραγωγικότητας  και κατ’ επέκταση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τότε δεν έχουμε διαμορφώσει μια στέρεα υποδομή για την ανάπτυξη της οικονομίας μας.       Το σύνθημα που επικρατούσε παλιότερα «Ποιότητα παντού» εκφράζει κατά τον καλύτερο τρόπο αυτά που αναφέραμε παραπάνω. Για να επιτευχθεί όμως η πορεία προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μετά την όπως ελπίζω  οριστική έξοδό μας  από τα μνημόνια και για να υπάρξει ανάπτυξη στη συνέχεια,  θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων  και παροχής υπηρεσιών και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με αυτή την έννοια ο ρόλος που καλούνται να παίξουν οι κρατικές υποδομές Ποιότητας, δηλαδή το ΕΣΥΠ αλλά και οι Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης συμπαραστεκόμενοι και στηρίζοντας όλους τους κλάδους της εθνικής οικονομίας θα είναι ακόμη πιο σημαντικός στο μέλλον.

Αυτό το όραμα υπηρέτησα από την ίδρυση της Hellascert το 2004 μέχρι σήμερα και προς αυτή την  κατεύθυνση προσπάθησα να αναπτύξω το πνεύμα της ομαδικότητας και της συναίνεσης μεταξύ όλων των μελών της, να επηρεάσω θετικά τις δραστηριότητές μας ενισχύοντας το Κύρος κάθε φορέα-μέλους  αλλά και το κύρος της Hellascert, που είναι το επαγγελματικό σπίτι όλων μας, πράγμα που επέτρεψε η Ένωσή μας να μην είναι  σήμερα ένα σωματείο σφραγίδα αλλά μια ζωντανή πραγματικότητα που πέτυχε τη θεσμική της αναγνώριση τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο όσο και από τις μεγάλες επαγγελματικές ενώσεις του τόπου μας, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε μια συγκεκριμένη και θεσμικά κατοχυρωμένη θέση σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη Ποιότητα.

Ευθύς μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης προβληματίστηκα  σοβαρά και έντονα για τον  προσανατολισμό της  στρατηγικής  που  θα  έπρεπε να ακολουθήσουμε  και  τις προτεραιότητες  δράσης που θα ήταν σκόπιμο να επιλέξουμε. Στην ουσία είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ δύο διαφορετικών στρατηγικών: ή θα έπρεπε να πάρουμε το δρόμο μιας  σειράς προσεγγίσεων και επαφών κυρίως  με το Δημόσιο, υπαγορευόμενες από τις τρέχουσες  καταστάσεις και ανάγκες, ή θα έπρεπε να αφιερώσουμε πρώτα ιδιαίτερη φροντίδα στην εσωτερική μας οργάνωση, στη διαμόρφωση της υποδομής  μας, στη θεσμική  μας  αναγνώριση  και  στην  εκτέλεση  ενός  όσο ήταν δυνατόν πληρέστερου έργου,  για  να  μπορούμε  δικαιωματικά  να είμαστε ο έγκυρος συνομιλητής τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ακολουθήσαμε  τον  δεύτερο  δρόμο  και  πιστεύω,  ότι πετύχαμε  απόλυτα  τους  στόχους μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ότι ο δρόμος αυτός δεν ήταν εύκολος. Πολλές φορές σκοντάψαμε πάνω σε άγνοια, που συνδυαζόταν με κατεστημένα συμφέροντα, ιδιοτέλεια και πνεύμα αλαζονικής συμπεριφοράς. Μέσα λοιπόν από τέτοιες συνθήκες, έπρεπε να πορευτούμε και να καθιερώσουμε τη Hellascert. Προσωπικά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα όχι μόνο δικό μου αλλά και όλων των άλλων Προέδρων που ακολούθησαν και των μελών του Δ.Σ. είναι το ότι υπάρχουμε σήμερα ως Ένωση.

Για το έργο το οποίο επιτελέσθει και το οποίο ήταν σημαντικό, δεν θέλω να κάνω λεπτομερείς αναφορές παρά μόνο να επισημάνω μερικά πράγματα που επετεύχθησαν ήδη από το πρώτο έτος λειτουργίας της Ένωσης, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από εμένα ως Πρόεδρο, τον Κώστα  Μολφέση ως  Αντιπρόεδρο, τον  Μίλτο Κοζάνη ως ταμία, τον Απόστολο Πουλοβασίλη και τον Σάββα Πελτέκη ως μέλη. Το συμβούλιο  αυτό συγκρότησε την υπηρεσιακή λειτουργία της Ένωσης ορίζοντας τη Χριστίνα Καρινιωτάκη ως Εκτελεστική Γραμματέα, την οποία από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω για την προσφορά της στην Ένωση από το Μάιο του 2004 έως σήμερα, το Σπύρο Χαϊκάλη ως λογιστή  και  υπεύθυνο για  τα  φορολογικά θέματα και την Ουρανία Μαυρομάτη ως νομικό σύμβουλο  και  υπεύθυνη  επί  των νομικών  θεμάτων.

Πέρα από αυτές τις ενέργειες διαμορφώθηκε μια στενή συνεργασία με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης , ΕΣΥΔ και ιδρύθηκε κοινή επιτροπή όπου την Ένωση εκπροσωπούσε ο Απόστολος  Πουλοβασίλης.  Ιδιαίτερα  πρέπει να τονιστεί  επίσης η συμβολή της κας Πιτσίκα από  την TUV HELLAS, του Γιάννη  Καλαφάτη από την LLOYD’S και των Καλλιά και Βουρλή  από  την  TUV AUSTRIA HELLAS στο έργο αυτής της επιτροπής. Επίσης ορίστηκε ο κ. Κοζάνης ως εκπρόσωπος της Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΥΔ. Πάντοτε θεωρούσα ως ακρογωνιαίο λίθο μιας πετυχημένης πορείας της Hellascert τη στενή συνεργασία μας με το ΕΣΥΔ, στο οποίο όμως έκανα από τότε και κάνω και σήμερα συστάσεις να αποφεύγει τον «πληθωρισμό» εγκρίσεων Φορέων Πιστοποίησης. Έχουμε φτάσει στο σημείο η Ελλάδα να έχει σε πλήθος τα 2/3 των Φορέων Πιστοποίησης της Γερμανίας ενώ είναι γνωστή η διαφορά που διακρίνει την ελληνική με τη γερμανική οικονομία.

Στο Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητας για την Ανάπτυξη, στο ΕΣΠΑ είχε ορισθεί ο Νίκος Τρίλιζας του Bureau Veritas ενώ τις επαφές με τον ΕΦΕΤ είχαν αναλάβει ενεργά ο Σάββας Πελτέκης και ο Γιώργος Μπρισκόλας από τη Eurocert.

Με τη Hellaslab είχαμε αναπτύξει μια καλή συνεργασία που κατέληξε σε συστέγαση των δύο  Ενώσεων από τον Σεπτέμβριο του 2004 στο κτίριο της οδού Σισίνη και Αλκμάνος 7.

Σε πολλά προγράμματα της εποχής εκείνης όπως στο πρόγραμμα  «Πιστοποιηθείτε»  και  στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΟΜΜΕΧ είχαν δραστηριοποιηθεί οι φορείς  της  Hellascert ενώ  ενισχύθηκε ουσιαστικά η συνεργασία μεταξύ των Φορέων Πιστοποίησης με την υπουργική απόφαση 23115/2122 του Δεκεμβρίου του 2004 για την διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων από τους Φορείς Πιστοποίησης.

Το 2005  εστάλη επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 92 στον Πρωθυπουργό της χώρας Κωνσταντίνο Καραμανλή στην οποία γινόταν αναφορά στα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή  Ένωση σε ότι αφορούσε την τυποποίηση, την πιστοποίηση, τα εργαστήρια δοκιμών, την μετρολογία και την πρακτική που εφαρμόζουν στην Ελλάδα πάνω στα παραπάνω θέματα τόσο η Κυβέρνηση όσο και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Διαπιστωνόταν έλλειψη εφαρμογής αυτών των θεσμικών ζητημάτων στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μην καλύπτονται οι απαιτήσεις και οι αναγκαιότητες της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας. Η ανταπόκριση από το γραφείο του Πρωθυπουργού υπήρξε άμεση και ενημερωθήκαμε, ότι  η επιστολή  αυτή διαβιβάστηκε για μελέτη και  λήψη ενεργειών  στους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημοσίας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα. Ο κ. Σιούφας  άνοιξε με απαντητική επιστολή του προς την Hellascert τον δρόμο για μια συστηματική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Hellascert η οποία οδήγησε στην συμμετοχή της Ένωσης στα όργανα του ΕΣΥΔ.  Αργότερα πραγματοποιήθηκε και αντίστοιχη συμμετοχή της Ένωσης στο Δ.Σ.  του  ΕΛΟΤ. Επίσης είχε αποφασισθεί να εκδοθεί μελλοντικά ένας Πανδέκτης- ενιαίος οδηγός για τη Ποιότητα που σκοπό θα είχε την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, των επιχειρήσεων και του Δημοσίου για θέματα ποιότητας, προβάλλοντας συγχρόνως τον σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας της Hellascert, πρωτοβουλία που δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε, ότι ακολουθήθηκε  μια συνετή οικονομική πολιτική με την παρότρυνση των μελών για τη καταβολή των εισφορών τους  καθ’ όσον οι συνδρομές αποτελούν  το  μοναδικό  έσοδο της  Ένωσης και τη μόνη δυνατότητα για πετυχημένη εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

Το έργο αυτό και ότι ακολούθησε τα επόμενα χρόνια από όλες τις Διοικήσεις έγινε πραγματικότητα επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο εφάρμοσε και συνέχισε από τότε να εφαρμόζει ορισμένες αρχές, όπως:

  • Τη διαφάνεια και την πληρέστατη ενημέρωση όλων των μελών,
  • Την επιδίωξη της συμμετοχής όλων των μελών στο γίγνεσθαι της Ένωσης,
  • Την εμπέδωση πνεύματος συνεργασίας,
  • Την πολιτική των ανοικτών θυρών, στις Συνεδριάσεις και εκδηλώσεις της Ένωσης,
  • Την δραστηριοποίηση όλων των μελών,
  • Τη συνετή οικονομική διαχείριση.

Αυτή τη στιγμή, ύστερα από 12 χρόνια λειτουργίας της Ένωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας ως Πρόεδρος συνέβαλα με τις όποιες δυνατότητες είχα στην πορεία της ανάπτυξης της, πιστεύω, ότι έφτασε η στιγμή που πρέπει πλέον να αποχωρήσω οριστικά από οποιαδήποτε διοικητικά καθήκοντα και να καλέσω τους νεότερους συναδέλφους  να αναλάβουν τις ευθύνες τους με την βεβαιότητα, ότι αυτοί με τη ζωτικότητα, τον ενθουσιασμό,  την ευγενή φιλοδοξία αλλά και την εμπειρία τους  θα οδηγήσουν την Hellascert σε ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα, ώστε η  Ένωση μας να εξακολουθήσει να είναι πρωταγωνιστικός παράγοντας της Ποιοτικής αναβάθμισης των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας σε συνεργασία με τους ελληνικούς αλλά και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς εφαρμόζοντας πιστά τους κανονισμούς , τις οδηγίες και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απ’ όσο με γνωρίζετε είμαι σίγουρος, ότι αντιλαμβάνεστε, ότι δεν είμαι από τους ανθρώπους που μπορώ να καθίσω ήσυχα στον καναπέ μου και να βλέπω τηλεόραση. Θα προσπαθήσω λοιπόν, με άλλον τρόπο, να συμπαρασταθώ σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ένωση και να δίνω τη γνώμη μου σε κάθε ζήτημα που την απασχολεί και να ενισχύω το Κύρος και την σημασία της στο γίγνεσθαι της ελληνικής οικονομοπολιτικής πραγματικότητας. Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα όλοι μας, και αυτοί που υποστηρίζουν τον κεντρικό προγραμματισμό της οικονομίας και αυτοί που πρεσβεύουν την ανάπτυξη της οικονομίας στη βάση του ανταγωνισμού και την ελεύθερης αγοράς, να κατανοήσουμε, ότι βρισκόμαστε από τη μία πλευρά του λόφου και από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι ανταγωνιστές μας.

Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω  όλους για την πραγματικά καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, την αναγνώριση του έργου μου από όλα τα μέλη που εκφράστηκε με την εκλογή μου ως Επίτιμος Πρόεδρος της Hellascert και να ευχαριστήσω  άλλη μια φορά  την Χριστίνα Καρινιωτάκη που ως Γραμματέας της Ένωσης, την υπηρέτησε με άψογο τρόπο και με χαμόγελο » .