Πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων – Συμβούλων Επιχειρήσεων βάσει του Προτύπου ΕΝ ISO / IEC 17024:2012

 

sesmalogo elesma grammikodqs cert

 

 

 

Γενικά

O Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ), της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας που έχει ιδρυθεί από μέλη του ΣΕΣΜΑ, και ο Οργανισμός Πιστοποίησης DQS Hellas προχώρησαν στη δημιουργία του Σχήματος Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων – Συμβούλων Επιχειρήσεων, το οποίο έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.), βάσει του Προτύπου ΕΝ ISO / IEC 17024:2012.

 

Το Σχήμα Πιστοποίησης που δημιουργήθηκε, αποτελεί μια πρωτοπόρα κίνηση για τον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς είναι η πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια, με επιτυχή έκβαση, για τη δημιουργία σχήματος με σκοπό την πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στην ειδικότητα των Συμβούλων Επιχειρήσεων. Μέσω της πιστοποίησης ισχυροποιείται και τεκμηριώνεται ο ρόλος των συμβούλων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα, διευρύνονται οι επαγγελματικές προοπτικές τους.  

 

Κατηγορίες Υπηρεσιών

Με τον όρο «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει την κατάλληλη μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, αναφορικά με τις εξής κατηγορίες υπηρεσιών:

  • Στρατηγικές Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές Συμβουλές
  • Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών
  • Οργάνωση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σχεδιασμός και Υποστήριξη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Υπηρεσίες Μarketing και Επιχειρησιακής Επικοινωνίας
  • Σχεδιασμός και Εφαρμογή Λειτουργικών και Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 

Επίπεδα πιστοποίησης

Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων – φυσικό πρόσωπο, αναλόγως της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, πιστοποιείται για τις εξής διαβαθμίσεις (επίπεδα κατηγοριοποίησης):

Επίπεδο 0 (L0): Trainee                                      (0-1 έτη εμπειρίας)

Επίπεδο 1 (L1): Junior Consultant                         (1-4 έτη εμπειρίας)

Επίπεδο 2 (L2): Consultant                                  (4-10 έτη εμπειρίας)

Επίπεδο 3 (L3): Senior Consultant                        (10-15 έτη εμπειρίας)

Επίπεδο 4 (L4): Expert Consultant                        (15 και άνω έτη εμπειρίας)

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης και εξετάσεις

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προυποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία εξετάσεων, τις αιτήσεις και το κόστος συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ενότητα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ιστότοπου του ΣΕΣΜΑ www.sesma.gr. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη λήψη του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης μπορείτε να αποστείλετε email στο certification@sesma.gr.

 

Για την εξεταστική περίοδο του Ιουλίου 2017 αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 26/6/2017. Μετά το πέρας της προθεσμίας αποστολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει ακριβής ενημέρωση για την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών και προφορικών εξετάσεων κάθε κατηγορίας και επιπέδου πιστοποίησης.