Πρότυπο Basic Safety Training Standard του Οργανισμού GWO – Global Wind Organisation

H DQS Hellas εξέδωσε το πρώτο πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο Basic Safety Training Standard του Οργανισμού GWO – Global Wind Organisation στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ Ε.Ξ.Υ.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. για το πεδίο «Βασική εκπαίδευση ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο GWO στις εξής θεματικές ενότητες: πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση πυρκαγιάς, χειρωνακτική διακίνηση φορτίων».