Στέλεχος Ποιότητας

Σχήμα Πιστοποίησης

H «DQS Hellas» είναι ιδιοκτήτης και έχει αναπτύξει το Σχήμα Πιστοποίησης «Στέλεχος Ποιότητας» με την σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Ένωσης των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης(Hellascert),

Αυτό το Σχήμα έχει διαπιστευτεί κατά ISO/IEC 17024.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Σχήμα Πιστοποίησης «Στέλεχος Ποιότητας» απευθύνεται σε εργαζομένους διαφορετικών ειδικοτήτων που έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία στο σχεδιασμό, εφαρμογή, και έλεγχο ποιοτικού Συστήματος λειτουργίας διεργασιών σε ένα ή για ένα οργανισμό που βασίζεται σε τυποποιημένα πρότυπα (ISO 9001:2015 ISO 45001:2018, ISO 14001:2015) ή  εθνικούς & ευρωπαϊκούς κανονισμούς ((ΕΕ) 2016/679).

Οι κατηγορίες Συστημάτων στις οποίες εξετάζονται τα Στελέχη Ποιότητας είναι οι ακόλουθες:

  • Σύστημα Διαχείρισης κατά ISO 9001
  • Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας κατά ISO 45001
  • Σύστημα Προστασίας Περιβάλλοντος κατά ISO 14001

Διενεργείται γραπτή και πρακτική εξέταση

Τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία ο επαγγελματίας μπορεί να πιστοποιηθεί είναι τα παρακάτω:

L2: Υπεύθυνος Ποιότητας

L2+: Εσωτερικός Επιθεωρητής

L3: Διευθυντής Ποιότητας

L4: Επιθεωρητής

 

 

«Στέλεχος Ποιότητας»

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων, στον επαγγελματία απονέμεται πιστοποιητικό τριετούς διάρκειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Ανά επίπεδο διαβάθμισης, το επαγγελματικό προφίλ, οι γνώσεις και η εμπειρία διαφοροποιείται. Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε επίπεδο εξέτασης.
(βλ. προϋποθέσεις συμμετοχής)

Κόστος πιστοποίησης

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις
(βλ.κόστος συμμετοχής).

Πλεονεκτήματα

  • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του «Στελέχους Ποιότητας» στην εκάστοτε Διοίκηση της εταιρείας
  • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε τοπικό & διεθνές επίπεδο
  • Κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων και σταδιακή πιστοποίηση σε όλα τα επίπεδα
  • Αυτοπεποίθηση του κάθε «Στελέχους Ποιότητας» για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά τα θέματα «Ποιότητας» στον εκάστοτε τομέα του.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχήμα Πιστοποίησης και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί με τη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων στο 210 6233493-4 ή στο e-mail: exams@qds.gr