Συνέντευξη του Δρ Μανώλη Δεληγιαννάκη, προέδρου DQS Hellas

φωτο συνεντευξης

Ο πρόεδρος της DQS Hellas, θεωρεί ότι το νέο σύστημα κατάταξης τουριστικών μονάδων είναι ένα πολύ θετικό βήμα για την ποιοτική αποτύπωση του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας και αυτό θα λειτουργήσει θετικά για το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.

Η πιστοποίηση για την κατάταξη, όπως σημειώνει ο Δρ Δεληγιαννάκης, δεν αφορά μόνο το νέο σύστημα κατάταξης αλλά και την ποιοτική βελτίωση των τουριστικών μονάδων με την χρήση των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων που αφορούν την πιστοποίηση των υποδομών και της λειτουργίας τους.

H DQS Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της γερμανικής DQS Holding GmbH, επίσημου φορέα πιστοποίησης της Γερμανίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε 130 χώρες και απασχολεί περί τους 2.500 αξιολογητές και αριθμεί πάνω από 55.500 πιστοποιημένες επιχειρησιακές μονάδες παγκοσμίως.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, επιθεώρησης, ελέγχου και αξιολόγησης συστημάτων, προϊόντων και προσώπων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών-πελατών της τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά.

Μέσω του τμήματος πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων DQS Tourism, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και ικανοποιεί τις ανάγκες τους αναφορικά με την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού τους, του προσωπικού και των μεθόδων διοίκησης σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο Δρ Μανώλης Δεληγιαννάκης, είναι ο πρόεδρος της DQS Hellas και ένας εκ των μετόχων από την ίδρυσή της, το 1999.

Είναι Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, καθώς και Διπλωματούχος Οικονομολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου του Aachen της Γερμανίας. Εργάστηκε σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ολλανδική και Γερμανική βιομηχανία και είχε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών WEMA Κολωνίας. Έχει διατελέσει κατά καιρούς και έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις και αξιώματα όπως προϊστάμενος της «Γραμματείας Πολιτικής Διευρωπαϊκής Διακινήσεως Ελλήνων Εργαζομένων» στο Υπουργείο Συντονισμού, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Εθνικών Κέντρων Παραγωγικότητας (EANPC) και εκπρόσωπός της στο τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Υπηρεσίας Παραγωγικότητας (IPS) με έδρα την Washington/ΗΠΑ, μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ). Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (HELLASCERT) (2003-2008 και 2012-2014) και σήμερα είναι επίτιμος Πρόεδρος της. Στο ΕΣΥΠ εντάσσονται ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας», το «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» και ο «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.».

Η Μαργαρίτα Μανούσου μίλησε με τον Δρα Δεληγιαννάκη σχετικά με το νέο σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων.

  • Η άποψή του για το νέο σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων

Το θεωρεί ένα παρά πολύ θετικό βήμα της ποιοτικής αποτύπωσης του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας μας, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την ποιότητα των ξενοδοχείων άλλων ανταγωνιστικών χωρών.

  • Η DQS HELLAS και η πιστοποίηση ξενοδοχείων

Η πιστοποίηση, όπως σημειώνει ο Δρ Δεληγιαννάκης, δεν αφορά μόνο το νέο σύστημα κατάταξης αλλά και την ποιοτική βελτίωση των τουριστικών μονάδων με την χρήση των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων που αφορούν την πιστοποίηση των υποδομών και της λειτουργίας τους. Η DQS Hellas και η Διοίκησή της έχουν μακρά παράδοση και ιστορία σε σχέση με την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού γενικότερα και των επιχειρήσεων του κλάδου ειδικότερα. Η DQS έλαβε μέρος σε ένα διακρατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την προώθηση της συνεχούς ανάπτυξης του τουρισμού στα πλαίσια του προγράμματος Life με τίτλο «SUTOUR(EELM): Supporting Tourism Enterprises for EcoLabeling and Environmental Management Nr. LIFE04/ENV/D/055». Περαιτέρω η DQS είναι ενεργή στην πιστοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων και ειδικότερα των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 (management), ISO 22000 & HACCP (Food safety), ISO 50001 (energy management), ISO 14001:2015 (environmental management) και άλλα. Εξάλλου o όμιλος DQS, έχει πιστοποιήσει ξενοδοχειακές μονάδες σε πολλές χώρες του κόσμου όπως στην Γερμανία, Αυστρία, Σαουδική Αραβία, Ιταλία, Μαλαισία και άλλες.

  • Κριτήρια για την επιλογή της κατάλληλης εταιρείας πιστοποίησης

Για να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος την κατάλληλη εταιρεία πιστοποίησης, πρέπει η εταιρία αυτή να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της επιχείρησής του. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει επομένως να στηριχθεί σε μια σειρά από κριτήρια έτσι ώστε αυτή η επιλογή του να είναι η κατάλληλη. Μερικά από τα κριτήρια αυτά είναι, η εταιρία πιστοποίησης να είναι μέλος της HELLASCERT, το κύρος της εταιρίας, η διεθνής και παγκόσμια παρουσία της, η τεχνογνωσία που κατέχει αλλά και το πλήθος των πιστοποιήσεων που έχει πραγματοποιήσει.

  • Οι προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί μια εταιρεία πιστοποίησης

Πέρα από τα κριτήρια, ένα στοιχείο που προσθέτει ο Δρ Δεληγιαννάκης, είναι ο αριθμός των διαπιστεύσεων που έχει ο φορέας πιστοποίησης. Η DQS λχ. με την παγκόσμια παρουσία της διαθέτει πάνω από 100 διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές διαπιστεύσεις που της δίνουν την δυνατότητα να πιστοποιεί εταιρίες από χώρες που λόγω των διαφορετικών θρησκο-κοινωνικών προσεγγίσεων σε πολλά θέματα όπως για παράδειγμα στην παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων, είναι διαφορετικές.

  • Τα συχνότερα προβλήματα που θα συναντήσει ο Έλληνας Ξενοδόχος στην πορεία πιστοποίησης

Ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος, μετά την σχετική απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και την θετική πρωτοβουλία που πήρε το ΞΕΕ να εισάγει το νέο σύστημα κατάταξης, δεν έχει να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την πιστοποίηση της μονάδας. Βεβαίως πρέπει να επισημανθεί, ότι ο ιδιοκτήτης του τουριστικού καταλύματος αντιμετωπίζει συχνά μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα κατά την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία της τουριστικής μονάδας, πράγμα που συνεπάγεται μεγάλο κόστος και έλλειψη πόρων που του είναι απαραίτητοι για την προβολή του καταλύματος του σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

  • Οι διαδικασίες της DQS για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ξενοδοχείων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν

Η DQS αλλά και το ειδικό τμήμα της για τον τουρισμό, η DQS Tourism όπως και όλοι οι φορείς πιστοποίησης δεν είναι συμβουλευτικοί μηχανισμοί, παρόλα αυτά έχουν όμως υποχρέωση προς τους πελάτες τους να παρέχουν ορθή ενημέρωση για το νέο σύστημα κατάταξης. Η DQS Tourism, έχει υιοθετήσει το σύνθημα “Every client is a star “, ασχολείται με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά και λεπτομερώς, λες και είναι ο μοναδικός πελάτης, για να τον στηρίξει σε όλες του της απορίες σχετικά με αυτό το νέο σύστημα κατάταξης.

  • Η πιστοποίηση μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Αρχή της ποιότητας δεν είναι μόνο η διαπίστωση των πραγματικών συνθηκών που αφορούν τις υποδομές και την λειτουργία κάθε επιχείρησης, αλλά η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες. Η DQS είναι σε θέση να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων της χώρας μας, εφαρμόζοντας κανόνες ποιότητας με στόχο την προσέλκυση τουριστών από όλες τις χώρες του κόσμου με βάση το εύρος των διαπιστεύσεων που κατέχει δεδομένου, ότι αποτελεί τον επίσημο φορέα πιστοποίησης της Γερμανίας αλλά και ως παγκόσμιος φορέας επιθεώρησης και ελέγχων με παρουσία σε 130 χώρες.

  • Ο Τουρισμός διαθέτει ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης.

Αν και σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμιά βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, ο τουρισμός δείχνει, να αποτελεί φωτεινή εξαίρεση και οι προοπτικές που ανοίγονται είναι εξαιρετικές. Στο πλαίσιο αυτό οι νέοι επενδυτές στον τουρισμό οφείλουν να λάβουν υπόψη τους την πιστοποίηση που αποτελεί παρακαταθήκη για την ανάδειξη αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος τους.

Ο Δρ Δεληγιαννάκης αναφέρει ότι, επανειλημμένως ως πρόεδρος της HELLASCERT έχει τονίσει προς κάθε κατεύθυνση, ότι η μόνη διέξοδος από το υπάρχον οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η χώρα μας, δεν είναι η αύξηση των φόρων ή των ασφαλιστικών εισφορών ούτε η μείωση των μισθών των εργαζομένων και γενικότερα όλες αυτές οι “λύσεις” που προτείνουν οι διεθνείς οργανισμοί και που εφαρμόζουν δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις, αλλά η ριζοσπαστική στροφή προς την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Μονόδρομος για την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας είναι η ποιότητα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αύξηση της παραγωγικότητας ενώ η δίκαιη κατανομή της αύξησης της παραγωγικότητας μεταξύ επιχειρηματιών και εργαζομένων οδηγεί με την σειρά της στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων και ως εκ τούτου του συνόλου της εθνικής μας οικονομίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου οικονομικού γίγνεσθαι.

Άλλος μαγικός τρόπος για την έξοδο από τα αδιέξοδα δεν υπάρχει.