Το πρότυπο TL 9000: 2016 έχει ενημερωθεί με βάση το νέο πρότυπο ISO 9001 : 2015

Η ομάδα εργασίας του Ολοκληρωμένου Παγκόσμιου Φόρουμ Ποιότητας Quest ( IGQ ) ανέλαβε την αναβάθμιση  του προτύπου. Για να υπάρχει συνέπεια με το νέο πρότυπο ISO 9001 : 2015 ,στο  TL 9000 R6.0 προστέθηκαν επίσης εννοιολογικές και ουσιαστικές αλλαγές , όπως η ενσωμάτωση του risk managemenet στην προσέγγιση της διαδικασίας πιστοποίησης στο TL 9000 R6.

Για να δείτε όλο το άρθρο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :

https://dqsus.com/tl-9000-r6-updates/