Διαχείριση Παρασίτων “CEPA Certified”

Ποιούς (target group) αφορά το πρότυπο αυτό;

Το πρότυπο αυτό προορίζεται για επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης παρασίτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης, της πρόληψης, της συμβουλευτικής  και της εκτέλεσης των σχετικών διαδικασιών. Δεν εφαρμόζεται στον τομέα προστασίας των καλλιεργειών και στις υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης.

Ποιοι είναι οι στόχοι του EN 16636?

Το πρότυπο αυτό αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος περιγράφει τις απαιτήσεις για την ροή της διεργασίας διαχείρισης παρασίτων. Το δεύτερο σκέλος  περιγράφει, μέσω ενός πίνακα την επάρκεια για τις διάφορες θέσεις εργασίας μέσα στην εταιρεία (π.χ. πωλήσεις, διοίκηση, έλεγχος παρασίτων). Ο σκοπός αυτών των δύο μερών είναι να εξασφαλίζεται η προστασία των πελατών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Που μπορούμε να βρούμε το πρότυπο αυτό;

Το EN 16636 δημοσιεύτηκε στα Αγγλικά τον Μάρτιο του 2015. Από το ηλεκτρονικό κατάστημα του BSI μπορεί κανείς να αγοράσει το πρότυπο αυτό ή σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Πως σχετίζεται το πρότυπο αυτό με το ISO 9001, το διεθνές πρότυπο διαχείρισης  ποιότητας; 

Ακριβώς όπως το ISO 9001 και το EN 16636 προσδιορίζει  τις απαιτήσεις στη ροή των διεργασιών, όπου η εστίαση στον πελάτη και η συστηματική τεκμηρίωση των διεργασιών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το EN 16636, παρ’ όλα αυτά, περιορίζεται μόνο στις διεργασίες που συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες διαχείρισης παρασίτων.

Λόγω των κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ τους, τα πρότυπα ISO 9001 και EN 16636 μπορούν εύκολα να συνδυαστούν. Οι εταιρείες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 δεν θα αντιμετωπίσουν πολλές σημαντικές επιπρόσθετες απαιτήσεις.

Για το EN 16636 δεν προαπαιτείται  ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του.

  • Τυποποίηση των διεργασιών.
    • Πρόληψη των κινδύνων και των λαθών.
    • Βελτιστοποίηση του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.
    • Βελτιωμένες διαδικασίες τεκμηρίωσης.

Πλεονεκτήματα της πιστοποίησης.

Ως ένας από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης στη βιομηχανία των τροφίμων και των  καταναλωτικών αγαθών, η DQS απολαμβάνει μια εξαιρετική φήμη μεταξύ των πελατών σας. Τα πιστοποιητικά μας προσδίδουν ένα μοναδικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα πλαίσια του μάρκετινγκ.