OHSAS 18001: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ:

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους (παραγωγή προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, δημόσιοι οργανισμοί). Παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί νομική υποχρέωση, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί μείζον θέμα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ OHSAS 18001:

Το OHSAS 18001, είναι ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης προδιαγραφών για την Υγεία και

Ασφάλεια στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Δημιουργήθηκε από την ανάγκη για ένα σύστημα που θα περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές για την Υγεία και Ασφάλεια βάσει του οποίου θα μπορούν οι επιχειρήσεις να οργανωθούν και να πιστοποιηθούν.

Το πρώτο πρότυπο OHSAS 18001, εκδόθηκε το 1999 και αναθεωρήθηκε το 2007, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς. Στην 2η έκδοσή του OHSAS 18001:2007, προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας στην Εργασία μιας επιχείρησης και εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, επισκέπτες, προμηθευτές, ευρύτερο κοινωνικό σύνολο) καθώς και την επίτευξη βελτιώσεων στη συνολική επίδοση της υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον και όχι στην ασφάλεια προϊόντων ή διεργασιών.

Οφέλη από την εφαρμογή του OHSAS 18001

 1. Εναρμόνιση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Επικείμενες μειώσεις σε ασφαλιστικές διεκδικήσεις και μειωμένα ασφάλιστρα
 1. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εντοπισμός, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων)
 1. Αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 1. Μείωση κόστους από ατυχήματα (π.χ. αποζημιώσεις, νοσοκομειάκή περίθαλψη)
 1. Συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης, μειώνοντας την επικινδυνότητα μέσω της θέσπισης σκοπών και στόχων ανάθεσης υπευθυνοτήτων
 1. Βελτίωση της κουλτούρας Υγιεινής και Ασφάλειας
 1. Συσχέτιση με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001
 1. Μείωση των ατυχημάτων και χαμένων ανθρωποωρών
 1. Αναγνώριση της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο
 1. Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και στο προσωπικό της
 1. Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών
 1. Χρήση των πιστοποιητικών ως εργαλείο marketing

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ OHSAS 18001:

Για την επιτυχή εφαρμογή του προτύπου, απαιτούνται τα εξής στάδια:

Αρχική Ανασκόπηση: Γίνεται αναγνώριση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης της εταιρείας. Έπειτα καθορίζονται οι στόχοι που θέλει η επιχείρηση να επιτύχει.

Πολιτική: Καθορίζεται η πολιτική της εταρείας σε συνεργασία με τη διοίκηση. Κατόπιν ενημερώνεται το προσωπικό και τα συνεργαζόμενα μέρη για την πολιτική της εταιρείας και τη δέσμευση της διοίκησης.

Σχεδιασμός: Ακολουθεί αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και των νομικών και εταιρικών απαιτήσεων. Καθορίζονται οι στόχοι που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια και τα κατάλληλα προγράμματα για την επίτευξη αυτών.

Εφαρμογή και Λειτουργία: Προσδιορίζονται η δομή και οι υπευθυνότητες. Εκπαιδεύεται το προσωπικό και ενθαρρύνεται η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων.

Το σύστημα τεκμηριώνεται σε ένα εγχειρίδιο διαδικασιών και όλα τα έγγραφα και οι λειτουργίες βρίσκονται υπό έλεγχο.

Έλεγχος και Διορθωτικές Ενέργειες: Γίνεται συστηματκή παρακολούθηση και μετρήσεις. Καταγράφονται τα ατυχήματα, οι μη-συμμορφώσεις, οι διορθωτικές ενέργειες. Διεξάγονται εσωτερικές επιθεωρήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων τεκμηριώνονται και αξιολογούνται.

Ανασκόπηση από τη διοίκηση: Το ολοκληρωμένο σύστημα παρουσιάζεται στη διοίκηση, η οποία φροντίζει για τις απαραίτητες προτάσεις βελτίωσης και δεσμεύεται για την εφαρμογή του.

Πιστοποίηση και Εφαρμογή: Η DQS Hellas, ελληνική θυγατρική εταιρεία του Γερμανικού Φορέα Πιστοποίησης DQS Group, αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βάσει του Προτύπου OHSAS 18001 με πιστοποιημένους και έμπειρους επιθεωρητές, με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και την παροχή προστιθέμενης αξίας σε κάθε επιθεώρηση.

Πιθανές πτυχές της αξιολόγησης:

 ohsas18001pyramid