ISO 28001 και ISO / IEC 27001

ISO 28001 και ISO / IEC 27001

Για τις εταιρείες και τους παρόχους υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας που εργάζονται με πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία, η ασφάλεια είναι άκρως σημαντική. Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 28001 και ISO / IEC 27001 παρέχεται μια ιδανική υποστήριξη στην συστηματική διαχείριση της ασφάλειας.

Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η αξιοπιστία. “Προσαρμοζόμενοι στις ειδικές ανάγκες του πελάτη, βελτιώνεται η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από μια ποικιλία συστηματικών μέτρων», εξηγεί ο Δρ Ulrich Franke, διευθυντής του Ινστιτούτου για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Ασφαλείας.

Για να δείτε όλο το άρθρο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :

http://www.dqs.de/index.php?id=668