ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Η «DQS Hellas» έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ σύμφωνα με το πρότυπο EN 17024: 2003, για το Σχήμα Πιστοποίησης «Χειριστής σταθερού εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού & αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου».

Το ενδιαφέρον για την εν λόγω πιστοποίηση υποκινείται από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Συνοπτικά, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός «Νο 303-2008», συμπληρωματικός στον κανονισμό «Νο 842-2006» (F GAS) καθόρισε τις απαιτήσεις & τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση εταιρειών & προσώπων αναφορικά με το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού & αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτόν, όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από τον Κανονισμό περί φθοριούχων αερίων δε θα μπορούν να δραστηριοποιούνται νόμιμα εκτός αν είναι πιστοποιημένα.

Πλεονεκτήματα

  • Απόδειξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων & γνώσεων του επαγγελματία «Ψυκτικού» στη Διοίκηση της εταιρείας που εργάζεται
  • Τήρηση των νομικών απαιτήσεων για την πιστοποίηση του επαγγελματία «Ψυκτικού» & διευκόλυνση των συναλλαγών στην αγορά αφού η πιστοποίηση αποτελεί προαπαιτούμενο.
  • Κάλυψη της απαίτησης για πιστοποιημένο προσωπικό όσον αφορά τη συμμετοχή της εκάστοτε εταιρείας σε διαγωνισμούς
  • Ισχύς του πιστοποιητικού σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς και στη διεθνή αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε διεθνές & τοπικό επίπεδο
  • Αυτοπεποίθηση του κάθε επαγγελματία ψυκτικού για τις γνώσεις & την εμπειρία του όσον αφορά την τεχνογνωσία του στον τομέα της Ψύξης.
3

                                    Ετήσιο πλάνο δηλώσεων συμμετοχών και διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης

Κάντε αίτηση τώρα!