Rreth Nesh

Shoqëria «DQS Hellas Ltd.» përbën filialin e shoqërisë gjermane «DQS GmbH», e cila e ka bazën e saj në Frankfurt të Gjermanisë dhe është anëtare e Këshillit Europian të Menaxhimit të Cilësisë (EFQM) dhe përfaqëson zyrtarisht Gjermaninë në IQNet – Rrjetin Internacional të Çertifikimit (International Certification Network).

Ortakë të DQS janë DIN – Insituti Gjerman i Akreditimeve, DGQ – Kompani Gjermane e Cilësisë, e cila përfaqëson, gjithashtu zyrtarisht Gjermaninë në EOQ – Organizatë Europiane e Cilësisë) dhe kompania amerikane UL – Laboratorët Garantues (Underwriters Laboratories).

Aksionerët e DQS janë shoqata dhe organizata të tjera ekonomike:

  • Mekanizmi Gjerman dhe Shoqata e Industrisë Bimore (Machinery and Plant Manufacturers Association – VDMA)
  • Shoqëria e Industrisë Elektrike dhe Elektronike Gjermane (German Electrical and Electronic Manufacturer’s Association – ZVEI)
  • Shoqëria Gjermane për Optikën, Teknologjitë Mjekësore dhe Mekatronike (German Association for Optical, Medical and Mechatronical Technologies – Spectaris)
  • Shoqata e Industrisë Kimike Gjermane (German Chemical Industry Association – VCI)
  • Federata e Industrisë Ndërtuese Gjermane (German Construction Industries Federation – HvBi)

Aktivizohet në130 shtete, nëpunëson gati 2.600 vlerësues dhe numëron më tepër se 55.000 njësi biznesi të çertifikuara mbarëndërkombëtarisht.

Në Greqi, shoqëria DQS ka themeluar shoqërinë e saj filiale, e cila quhet «DQS Hellas Ltd.». Qendra e saj është në Athinë, ndërkohë që ka hapur zyra edhe në Kretë, Kozani, Janinë, Patër dhe në Volo. Shoqëria «DQS Hellas Ltd.» ka hapur zyra edhe në Serbi (Beograd) dhe çertifikon gjithashtu në Qipro, në Shqipëri dhe në FYROM.

Aktiviteti i saj kryesor është të ofroj shërbime të kompletuara çertifikimi, auditimi dhe vlerësimi të sistemeve dhe të proçeseve, me qëllim që të përforëcoj konkurrencën e shoqërive-kliente të saj, si në tregun grek ashtu edhe në atë mbarëndërkombëtar.

Është gjithashtu anëtare active e «Hellas Cert», e Sindikatës Greke të Trupave të Akredituar të Auditimeve dhe të Çertifikimeve, që aktivizohen në Greqi.

«DQS HELLAS Ltd.» aktivizohet në çertifikimin e sistemeve të menaxhimit të kompanive të çdo sektori, sipas standarteve kombëtare dhe/apo ndërkombëtare dhe/apo udhëzimeve, si ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, EMAS, IFS / BRC, OHSAS 18000, ISO 27001, ISO 13485, SA 8000, IQNET SR10 etj. duke lëshuar çertifikata të mirënjohura të DQS.

Veçanërisht, për çertifikim sipas ISO 9001, ISO 14001 & ISO 27001, DQS lëshon dhe çertifikatën e IQNet – të Rrjetit ndërkombëtar të Cilësisë, e cila është shumë e nevojshme për kompanitë greke, të cilat aktivizohen në fushën e eksporteve, bashkëpunojnë me shoqëritë e jashtme apo dëshirojnë t’i shtojnë çertifikimit të tyre nje mbi vlerë më tepër.