Rrjeti hekurudhor dhe i transportit – IRIS

Rrjeti hekurudhor dhe i transportit
Cilësia diktohet drejt rrugës së duhur.
Liberalizimi i rrjeteve hekurudhore kombëtare po përhapet me shpejtësi të mëdha dhe po rrit presionin e konkurencës, duke ndikuar në rrjetet hekurudhore. Prodhuesit e automjeteve hekurudhore dhe furnizuesit e tyre janë të detyruar të plotësojnë kërkesat e një modulari ndërkombëtar të një mjedisi prodhues që lidhet me cilësinë e mjeteve hekurudhore të transportit.

Industria e standarteve të rrjetit hekurrudhor ndërkombëtar.
Zgjidhjet e sektorit te biznesit të bazuara në ISO 9001.
IRIS është bazuar në standartin e Sistemit të Menaxhimit të njohur në mbarë botën ISO 9001, duke u zgjeruar nga kërkesa specifike e industrisë së aksioneve të lëkundshme. Kompanitë që bazohen në zhvillimin dhe/ose mirëmbajtjen, si dhe prodhuesit në këtë sektor të biznesit, mund të synojnë të çertifikohen sipas IRIS. Duke patur këtë çertifikim, ato mund të regjistrohen në bazën e të dhënave UNIFE, në të cilën lejohet të futen agjentët blerës së fushës së madhe të prodhimit të automjeteve hekurudhore www.iris-rail.org.
Pothuajse një e katërta e kompanive të çertifikuara me IRIS në mbarë botën janë kliente të DQS. Ne të njëjtën prizëm, më shumë se një e pesta e gjithë UNIFE auditorë te autorizuar punojnë për DQS – duke na pozicionuar në një nga organizatat më të larta të çertifikimit në industrinë e automjeteve hekurudhore. Niveli i lartë i kompetencave që kemi në vlerësimin e sistemeve të integruara të administrimit përbën një avantazh të madh për konsumatorët, ndërkohë që një kërkesë për çertifikim sipas IRIS është shpesh pjesë e një pakete të vlerësimit që mund të përfshijë ISO 14001 dhe/ose TS 16949.

Përfitimet
• Kërkesa hekurudhore specifike konkretisht përbën parimin e proçesit dhe të përmirësimit të cilësisë.
• Sinergji të krijuara nga integrimi i ISO 9001 dhe vlerësimet për IRIS.
• Çertifikatë e mirënjohur në rang ndërkombëtar.
• Konkurrencë e garantuar në industrinë e automjeteve hekurudhore.
• Një kompani e çertifikuar sipas IRIS duke qenë e regjistruar në bazën e të dhënave të UNIFE, të të gjithëve prodhuesve të mëdhenj të automjeteve hekurudhore, mund të identifikohet nga agjentët blerës, të cilët e vizitojnë.